ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

м. Київ, 20 червня 2024 року

Справжнім я (далі – Суб'єкт персональних даних) даю свою згоду Адміністрації сайту https://griefrecoverymethod.com.ua/ та його піддоменів (далі – Сайт) на обробку своїх персональних даних, вказаних під час реєстрації шляхом заповнення та надсилання реєстраційної форми на Сайті.

Моя згода поширюється на будь-яку інформацію, що стосується мене як Суб'єкта персональних даних та користувача Сайту (далі – Користувач), в тому числі мої прізвище, ім'я, по батькові, стать, дані документа, що засвідчує особу, дату народження, громадянство, адресу, освіту, професію, контактні дані (телефон, електронна пошта, поштова адреса), іншу інформацію, а також дані, що передаються в автоматичному режимі залежно від налаштувань програмного забезпечення, що використовується мною, включаючи, але не обмежуючись: IP-адреса, cookie, інформація про браузер Користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), дата та час доступу до Сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.

При реєстрації на Сайті з формуванням особистого кабінету Користувача, я зобов'язуюсь надати достовірну та повну інформацію про себе з питань, які пропонуються у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

Ця згода надається мною на здійснення дій щодо моїх персональних даних, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу третім особам для здійснення дій щодо обміну інформацією (у тому числі транскордонну), знеособлення, блокування, безстрокове зберігання персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством України.

Я поінформований, що Адміністрація Сайту гарантує обробку моїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України та Європейського Союзу як неавтоматизованим, так і автоматизованим способом.Обробка персональних даних Суб'єкта персональних даних здійснюється для, включаючи, але не обмежуючись, досягнення наступних цілей: реєстрації Суб'єкта персональних даних у базі даних Сайту з подальшим направленням Суб'єкту персональних даних поштових повідомлень та смс-повідомлень, у тому числі рекламного змісту від Адміністрації Сайту, його довірених осіб, партнерів та/або субпідрядників, інформаційних та новинних розсилок, запрошень на заходи та іншу інформацію; проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порядок використання Персональної інформації Користувача третіми особами, з якими Користувач взаємодіє в рамках Сайту та його Сервісів.

Датою видачі згоди на обробку персональних даних Суб'єкта персональних даних є дата надсилання реєстраційної форми на Сайті.
Адміністрація Сайту вживає необхідних правових, організаційних, технічних та інших заходів для збереження конфіденційності персональних даних Суб'єкта персональних даних.

Я усвідомлюю і погоджуюсь з тим, що:
1. Ця згода на обробку моїх персональних даних, зазначених при реєстрації на Сайті, що направляються з використанням Сайту, діє протягом 5 (п'яти) років з моменту реєстрації на Сайті;
2. Ця згода може бути відкликана у будь-який момент за моєю письмовою заявою. Я повідомлений, що у разі відкликання моєї згоди на обробку моїх персональних даних буду виключений в установленому порядку з числа Користувачів Сайтом та його Сервісів та особистим кабінетом на Сайті.

Я підтверджую, що, даючи таку згоду, я дію з власної волі та у своїх інтересах.