Угода користувача

м. Київ, 20 червня 2024 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода) регулює відносини між Адміністрацією сайту https://griefrecoverymethod.com.ua/ та всіх його піддоменів (далі – Сайт) та Користувачами даного Сайту.1.2. Адміністрація Сайту залишає за собою право у будь-який час змінювати умови цієї Угоди та розміщувати актуальну редакцію на Сайті.1.3. Використання Сайту, у тому числі його перегляд, пошук інформації, використання сервісів Сайту означає прийняття Користувачем Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ2.1. Предметом цієї Угоди є надання доступу Користувачеві до сервісу Сайту. Сайт надає Користувачеві такі види послуг (сервісів):- доступ до засобів пошуку та навігації Сайту;- доступ до інформації про інформаційно-навчальну Програму “Метод Відновлення після втрат” онлайн або офлайн, та послуги навчання, консультацій й супроводу на Програмі “Метод Відновлення після втрат” від сертифікованих фахівців Методу (ФОП Наумова В.П., ІПН 2599919299);- надання Користувачеві можливості розміщення заявок, придбання послуг та продуктів;- інші види послуг, що надаються на сторінках Сайту та будь-які інші послуги, що надаються через Сайт.2.2. Доступ до Сайту та його сервісів для Клієнтів надається на безкоштовній та платній основі. Інформація про це розміщується на Сайті при описі конкретної послуги.2.3. Ця Угода є публічною офертою. Приєднанням Користувача до цієї Угоди є будь-які дії Користувача щодо використання Сайту.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Сайт – веб-сайт у мережі Інтернет:https://griefrecoverymethod.com.ua/ та всіх його піддомени.
Сертифіковані фахівці Методу - ФОП Наумова В.П., ІПН 2599919299. Адміністрація сайту – Сертифіковані фахівці Методу та уповноважені на управління Сайтом співробітники, які діють від імені Сертифікованих фахівців Методу.
Користувач сайту – будь-яка особа, яка використовує Сайт.
Клієнт – фізична особа, яка залишила заявку на приєднання до Програми.
Заявка – повідомлення Користувача про свій намір придбати Послуги та Програми, що надаються Сертифікованим фахівцями Методу, надіслане Сертифікованим фахівцями Методу через використання Реєстраційної форми на Сайті.
Програма – структурована консультаційно-навчальна інформація, яка може бути представлена у вигляді вебінарів, записаних онлайн-уроків, зум дзвінків та інших форм подання інформації. В окремих випадках з домашнім завданням та зворотним зв'язком, і може називатися Сертифікованими фахівцями Методу курсом, марафоном, майстер-класом тощо. Назва, зміст Програми, форми її оплати, подання інформації та взаємодії з Клієнтом зазначені у Реєстраційній формі та на Сайті.
Реєстраційна форма – електронна форма, що містить назву Програми, що заповнюється Клієнтом на Сайті для оформлення заявки/оплати на приєднання до Програми із зазначенням персональних даних Клієнта в електронній формі;
Послуги – доступ до засобів пошуку та навігації Сайту; доступ до інформації про Сертифікованих фахівців Методу, спікерів Програми, його послуг та Програм; можливість залишити заявку/сплатити приєднання до участі у Програмах; а також інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Сайту та через чат-бот та будь-які інші послуги, що надаються та перераховані на Сайті.

4. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
4.1. Сайт є інформаційним, пізнавальним, навчальним, комунікативним ресурсом, призначеним для пошуку клієнтами Програм, Послуг та онлайн подій Сертифікованих фахівцямів Методу.
4.2. При виборі сервісу Сайту Клієнт надсилає Заявку на отримання Послуг. У разі вибору конкретної програми Заявка оформляється на Сайті цієї Програми.
4.3. Адміністрації сайту належать виняткові права на Сайт та його вміст.
4.4. Зміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі Інтернет без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.
4.5. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.
4.6. Використання Сайту здійснюється Користувачем виключно під свою відповідальність та на власний ризик. Адміністрація сайту не несе відповідальності за ризик настання несприятливих наслідків, які настануть або можуть настати внаслідок невідповідності обладнання, іншого програмного забезпечення або каналів зв'язку, що використовується Користувачами, встановленим вимогам щодо захисту персональних даних від несанкціонованого (протиправного) зазіхання третіх осіб.
4.7. Адміністрація сайту докладає всіх розумних зусиль, що запобігають збоям та неполадкам у роботі Сайту, однак не гарантує його безперебійну роботу, не несе відповідальності за неї і не зобов'язується повідомляти Користувачів про перебої.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Адміністрація сайту має право:
5.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.
5.1.2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
5.2. Користувач має право:
5.2.1. Отримати доступ до сайту.
5.2.2. Користуватися Сайтом виключно з метою та порядком, передбаченим Угодою та не забороненим законодавством України та Європейського Союзу.
5.3. Користувач Сайту зобов'язується:
5.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.
5.3.2. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників під час використання Сайту.
5.3.3. Не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту. Не змінювати будь-яким способом програмну частину Сайту, не вчиняти дії, спрямовані на зміну функціонування та працездатності Сайту.
5.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.
5.3.5. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.
5.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, за винятком згоди Адміністрації Сайту
5.3.7. Не використовувати послуги Сайту з метою:
5.3.7.1. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території України.
5.3.7.2. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.
5.3.7.3. видавання себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх на те прав.
5.3.7.4. некоректного порівняння діяльності інших Користувачів, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються сервісами Сайту, або засудження таких осіб.
5.4. Користувачеві забороняється:
5.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;
5.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту, у тому числі здійснювати одночасне надсилання великої кількості запитів до Сайту з метою вивести сервер із ладу;
5.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту;
5.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
5.4.5. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що належать до Сайту.
5.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншудіяльність, яка порушує права Адміністрації сайту або інших осіб.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного чи необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
- затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку помилок у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах;
- дії систем переказів, банків, платіжних систем та затримки, пов'язані з їх роботою;
- належне функціонування Сайту у випадку, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.
6.3. Користувачі самостійно несуть відповідальність за потенційні ризики, пов'язані зі зміною режиму життєдіяльності та свого психоемоційного стану, що відбуваються під час навігації по Сайту, так і в будь-який подальший час, незалежно від місця перебування людини та погоджуються з відмовою від пред'явлення претензій, позовів та вимог до Адміністрації сайту, пов'язаних із відшкодуванням збитків та іншого.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВИ УГОДИ
7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися у права Адміністрації сайту або права інших Користувачів Сайту.
7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме за необхідне для виконання положень чинного законодавства чи судових рішень, забезпечення виконання умов даної Угоди, захисту прав або безпеки Адміністрації Сайта, Користувачів.
7.3. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або через технічну неполадку або проблему.
7.4. Адміністрація сайту залишає за собою право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, без грошової компенсації, при вчиненні наступних Користувачем дій: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу інших Користувачів, образу Адміністрації Сайту в нецензурній формі, нав'язлива реклама та продаж послуг/товарів, нецензурні висловлювання, розповсюдження відомостей, що мають свідомо неправдивий характер, а також інші дії, які можуть бути розцінені Адміністрацією виконання умов цієї Угоди, захисту прав чи безпеки Адміністрації Сайту, Користувачів сайту як дії, що ображають її та інших Користувачів Сайту.
7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи суперечок між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення до суду є пред'явлення претензії.
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів суперечка підлягає вирішенню за місцем реєстрації Підприємця.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Якщо доступ до Сайту, цілком або в частині, стає скрутним або неможливим внаслідок стихійного лиха, неминучої аварії, пожежі, повені, відключення електропостачання або будь-яких інших лих, а також через страйки, локаути або будь-які інші події, які перебувають поза прямим контролем сторін, у такому разі Адміністрація сайту має право на свій розсуд закрити доступ до Сайту на час дії форс-мажорних обставин.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ
10.1. Адміністрація сайту може використовувати загальногалузеву технологію cookies - це невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером що зберігається на комп'ютері, який використовує Користувач Сайту і дозволяє Адміністрації зберігати персональні налаштування та переваги Користувача, а також збирати не особисту інформацію про нього.
10.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за неподання (неякісне надання) Послуг з причин, що не залежать від Адміністрації сайту.
10.3. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.
10.4. Користувачеві забороняється здійснювати аудіо/фото/відео запис будь-яких матеріалів, онлайн-заходів, інформації, що розміщується на Сайті, без попереднього письмового дозволу Адміністрації сайту.
10.5. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані адміністрацією сайту без обмежень.
10.6. Користувач підтверджує, що ознайомлений та згоден із змістом цієї Угоди, Політикою конфіденційності, Згодою на обробку персональних даних, розміщеними на Сайті. При цьому обов'язком Користувача є відстеження інформації на Сайті.